Chất lượng Thép- Uy tính Vàng !
Điện thoại
(0272) 363 88 68
KCN Phú An Thạnh
Bến Lức, Long An
E-Mail
info@ongthephuulien.com
intervio

Cần Dự án mới với Chúng tôi ? Hãy liên hệ ngay !

Mang đến sự hài lòng cho các đối tác, cộng sự với sự trân trọng của tình bằng hữu thông qua việc thực hiện những cam kết trong kinh doanh.

  Head Office

  Gia nhập hàng ngũ 100 thương hiệu hàng đầu ngành thép thế giới và trở thành một tập đoàn kinh doanh chuyên ngành thép hàng đầu tại Việt Nam
  • Address: KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, LA
  • Phone: (0272) 363 88 68
  • Email: info@ongthephuulien.com

  Công ty

  Mang đến sự hài lòng cho các đối tác, cộng sự với sự trân trọng của tình bằng hữu thông qua việc thực hiện những cam kết trong kinh doanh.
  • KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
  • Phone: (0272) 363 88 68
  • info@ongthephuulien.com